Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Cấy Lúa

Thương em – Cô gái chân quê,
Tay cầm bó mạ mải mê cấy trồng.
Dáng nghiêng nghiêng giữa cánh đồng
Trời chiều nắng đổ, thấy trong bóng mình

Thảm xanh lúa nổi khuôn hình
Nắng xiên khoai. Nắng vô tình đơn côi!
Đồng chua chân núi mặn mòi,
Cho anh cùng cấy, cùng phơi thóc vàng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét