Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

XUÂN Ở TRƯỜNG SA

Xuân ở Trường Sa đẹp tuyệt không ?
Mây như dát ngọc phía trời đông
Bá quyền chớ mộng... gian manh... kế
Thống trị đừng mơ... hiểm độc...tung
Bờ cõi muôn đời tiên tổ dựng
Non sông vạn thuở cháu con trông
Niềm tin truyền thống... ngàn năm vững
Sức mạnh toàn dân...kết một lòng...!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét